Gestió integral i assessorament per al tractament de residus industrials

Serveis

CENTRALITZACIÓ CONTRACTES TRANSPORTISTES I GESTORS.
Els nostres clients disposen d’un sol interlocutor, AIVE. Per això disposarà d’un sol contracte, i totes les qüestions les tractarà amb nosaltres, facilitant la gestió i estalviant grans quantitats de temps en reclamacions i gestions.
INVENTARIS I CONTROL DELS SEUS RESIDUS.
Controlem tots els residus que la seva empresa genera perquè siguin retirats en el moment adequat amb l’objectiu d’optimitzar cada viatge i reduir els costos. Oferim un control de tots els magatzems, dipòsits i llocs en planta amb el qual reduir els temps que dedica el client a això.
CENTRALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE RETIRADES.
Buscant l’estalvi dels nostres clients, combinem les retirades entre ells o en les seves diferents plantes, amb el que aconseguim menors costos en cada viatge.
GESTIÓ DE CÀRREGA I TRACTAMENT DELS SEUS RESIDUS.
El nostre objectiu és que els nostres clients es dediquin a produir, de tots la resta ens encarreguem nosaltres.
GESTIÓ DOCUMENTAL.
-Preparació de Fitxes d’Acceptació (FA) i Notificacions Prèvies (NP). -Tramitació de la documentació a través del SDR. -Compra i lliurament de documents. -Preparació cartes de port.
CONTRACTES PRODUCTOR – GESTOR (RD 180/2015).
Compliment del RD 180/2015. Preparem i gestionem els contractes entre el productor i el gestor.
ETIQUETAJE I EMBALATGE.
Preparem les etiquetes adequades de tots els residus per al seu magatzematge i posterior transport per carretera amb els seus corresponents codis LER, perills, etc…, i aconsellem com és la manera més eficient de gestionar-los.
PROVEÏDORS D’ENVASOS.
Oferim tot tipus d’envasos per al magatzematge dels seus residus, adaptant-nos a les seves necessitats i possibilitats d’espai.
DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS (DARI).
Realitzem la Declaració Anual de Residus al final de cada exercici.
SUPORT COM A CONSELLERS DE SEGURETAT.
Com a Consellers de Seguretat oferim ajuda en qualsevol dubte que als nostres clients els pugui sorgir, amb l’objectiu de complir amb tots els requisits legals.

Treballem exclusivament amb transportistes i gestors de residus autoritzats per la Agència de Residus i rigorosament auditades

Transport

Gestionem el transport dels seus residus a gestor autoritzat adaptant-nos a les seves necessitats. Per a això treballem amb tota mena de vehicles:

 • Cisternes convencionals
 • Cisternes compartimentades.
 • Cisternes auto aspirants
 • Cisternes de neteja
 • Porta-contenidors.
 • Jumbos
 • Furgonetes.
 • Camions polp.
 • Camions per a ferralla.
 • Plataformes.
 • Grues
 • ETC

Consumibles

Cobrim tot tipus de necessitats per a l’envasament de residus dins de les seves instal·lacions:

 • Bidons de 200 litres
 • GRG’s
 • Palets
 • Octavines
 • Caixes
 • Etiquetes
 • Altres